Terapeuci

Home » Terapeuci

Koordynator: Piotr Kuraś

Do naszego zespołu należą:

Marlena Walas – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, a obecnie w procesie certyfikacji na terapeutę uzależnień. Pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych wykluczeniem społecznym, niedostosowanych, a także ofiar przemocy. Swoje doświadczenie zaczęła zdobywać jeszcze jako nastolatka, kiedy przez wiele lat działała jako harcerka. Jej pierwszą pracą zawodową był pedagog ulicy, następnie pracowała w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Od kilku lat nieprzerwanie związana jest z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji “Ad-Rem” – gdzie pracuje jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej oraz prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży. Była również pedagogiem w szkole podstawowej oraz współpracowała ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym, a także odbywała staż kliniczny na Oddziale Leczenia Uzależnień w Warcie.


Joanna Grabowicz – psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia.

Ukończyła studia psychologiczne ze specjalnością kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej na SWPS w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT EDU w Warszawie.

Pracowała z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe), uzależnieniami, niepełnosprawnościami oraz kryzysami w bliskich związkach.

Udziela wsparcia oraz poradnictwa psychologicznego, a także towarzyszy w powrocie do równowagi psychicznej w sytuacjach kryzysowych. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz starszą młodzieżą od 16 roku życia. Prywatnie interesuje się kryminologią i psychologią bliskich związków.

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie “Znany Lekarz”


Katarzyna Dawidowska – pedagog, psychopedagog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Obszarem jej pracy są zaburzenia osobowości, problemy w relacjach interpersonalnych, sytuacje kryzysowe w życiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w Fundacji Uwolnienie oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Łodzi na Oddziale psychiatrycznym dla Dorosłych. Obecnie pracuje w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Pracuje indywidualnie oraz rodzinnie.

W ramach psychoterapii indywidualnej pracuje w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi i młodzieżą. Za cel stawia sobie zrozumienie drugiego człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej. Towarzyszy w przezwyciężaniu trudności życiowych, zrozumieniu siebie i innych oraz w drodze do wewnętrznej zmiany. Psychoterapia psychodynamiczna jest procesem leczenia, który zachodzi w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny. W czasie sesji zachęca pacjenta do swobodnego dzielenia się myślami, fantazjami i skojarzeniami przychodzącymi mu do głowy. Uważnie słuchając tego, co pacjent mówi, dostosowuje swoją aktywność do możliwości i potrzeb pacjenta. Czynnikiem niosącym zmianę jest wgląd (pełniejsze rozumienie i postrzeganie siebie).

Pracuje pod stałą superwizją, ponieważ zależy jej na jakości swojej pracy.

Stale rozwija swój warsztat pracy, uczestniczy w szkoleniach, seminariach, warsztatach dla psychologów i psychoterapeutów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie “Znany Lekarz”


Aleksandra Maciaszczyk – ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność “Psychologia Kliniczna”. W ramach studiów odbyła praktyki w Klubie Integracji Społecznej współpracując z osobami w kryzysie psychicznym, czującymi się samotnie.

Na co dzień pracuje na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi. Wcześniej odbywała wolontariat w Oddziale Leczenia Uzależnień, w tej samej placówce. Odbywał także wolontariat w Stowarzyszeniu MONAR w Ozorkowie, pracując z młodzieżą.

Jest specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. W ramach Studium Terapii Uzależnień odbyła staż kliniczny w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi współpracując z osobami dorosłymi.

Udziela wsparcia z zakresu wsparcia psychologicznego, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii uzależnień. Pracuje pod superwizją.

W swojej praktyce terapeutycznej zapewnia zaufanie, życzliwość oraz akceptację. Ważne jest dla niej utworzenie bezpiecznej relacji terapeutycznej. Spotkania ze mną odbywają się w atmosferze szacunku oraz dyskrecji.”


Malwina Grochala – Psycholog, seksuolog, psycholog transportu, doradca zawodowy i personalny. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej. Absolwentka licznych szkoleń, m.in. z racjonalnej terapii zachowania, dialogu motywującego, pracy z pacjentem w kryzysie suicydalnym.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w pracy indywidualnej z osobami poszukującymi wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami i trudnościami, ale także wsparcia w rozwoju i odkrywaniu siebie. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów psychologicznych.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i interwencje w kryzysie, udziela wsparcia i pomocy psychologicznej. Prowadzi konsultacje seksuologiczne, w tym konsultacje dla par.

Wspiera w przechodzeniu przez kryzysy, np. rozwód, utrata pracy, choroba, wypadek. Pracuje z osobami w stanach depresyjnych i lękowych. Pomaga osobom zgłaszającym trudności natury emocjonalnej (np. w obszarze złości), chcącym pracować nad swoim perfekcjonizmem, poszukującym motywacji, wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, będącym w procesie wypalenia zawodowego.

Pracuje z osobami, które chcą budować satysfakcjonujące relacje – z samym sobą i innymi ludźmi. Pomaga w lepszym rozumieniu siebie i swoich zachowań. Wspiera kobiety i pary w okresie okołoporodowym i młodych rodziców. Prowadzi coaching rodzicielski w nurcie rodzicielstwa bliskości.

W obszarze seksuologii pracuje z osobami i parami pragnącymi w bardziej satysfakcjonujący sposób wyrażać i realizować swoją seksualność.

Pracuje z osobami LGBTQ+.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla niej relacja oparta na akceptacji, autentyczności i zaufaniu. Na co dzień przyświeca jej myśl Carla Rogersa, że “osoba to płynny proces, nie stały i stateczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech”.


Zofia Warzyńska-Janowicz – psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.

Ukończyła szkolenie prowadzone przez Fundację Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w zakresie: “Specjalista Terapii Uzależnień” oraz „Uzależnienie w podejściu SFBT” – poszukiwanie rozwiązań, koncentrując się na zasobach

Inne wybrane szkolenia i treningi:
• „Praca z ciałem – integracja osiągnięć M.H. Ericksona i M. Feldenkraisa”, prowadząca: Iwona Woźniakowska, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
• „Studium przypadku”, prowadzący: Krzysztof Klajs, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
• „Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce – o motywacji raz jeszcze”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Współpraca z kuratorami sądowymi”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Diagnoza pedagogiczna – możliwości i ograniczenia”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Coaching raz jeszcze”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Zaburzenia psychiczne u młodzieży”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• Jak Feniks z popiołu. Praca z traumą”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi

Swoją praktykę doskonaliła w:
• Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie, na Oddziale Leczenia Uzależnień, gdzie odbywałam staż kliniczny
• Strefie Psychoterapia w Łodzi
• Fundacji Praesterno w Łodzi
• Fundacji Uwolnienie w Łodzi

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako:
• Psychoterapeuta uzależnień
• Psycholog i pedagog szkolny
• Wykładowca psychologii na kursach szkolących opiekunów medycznych
• Kierownik literacki Teatru Integracyjnego Arka we Wrocławiu
• Dziennikarz – freelancer
• Specjalista PR w SWSPiZ (obecnie: SAN)
• Terapeuta w CZMP (obecnie: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej
• Tekściarz

O sobie pisze: W centrum moich zainteresowań jest drugi człowiek; ten, który siedzi naprzeciwko i przyszedł, by wspólnie rozwiązać jakiś problem. W swojej pracy podążam za Klientem. Słucham i obserwuję, zawsze szukając zasobów, z których można czerpać. Pracuję w nurcie humanistycznym Carla Rogersa – terapii skoncentrowanej na Kliencie. Swoją pracę poddaję regularnie superwizji.

Wykształcenie:
• Doktor nauk medycznych; obszarem moich zainteresowań jest znaczenie relacji lekarz-pacjent i motywowanie pacjenta do leczenia i/lub terapii; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Master of Science in Professional Communication – specjalista profesjonalnej komunikacji, Clark University, USA
• Magister kulturoznawstwa – specjalność teatrologiczna
• Magister pedagogiki – specjalność – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Napisałam około dwudziestu artykułów naukowych i liczne teksty popularno-naukowe.
Podstawowe dziedziny zainteresowań naukowych:
• Psychoterapia uzależnień
• Psychologia społeczna
• Psychologia zdrowia
• Różnice międzykulturowe

Kogo zapraszam do swojego gabinetu?
• Każdego, kto odczuwa problemy emocjonalne
• Osoby w kryzysie
• Osoby z problemem uzależnienia
• Osoby współuzależnione
• DDA
• Osoby poszukujące swojego miejsca w życiu
• Osoby próbujące odkryć swoją tożsamość


Katarzyna Przybyła – psycholog, pedagog, nauczyciel. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Jest certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych i Życiowych oraz Trenerem Kontroli Złości. Rozpoczęła Szkołę Psychoterapii w podejściu integracyjno-systemowym.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: psychologia w specjalności psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika wieku dziecięcego. Swoje kompetencje stale poszerza biorąc udział w kursach i szkoleniach. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w placówkach oświatowych i współpracując z fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

Pomaga dzieciom i młodzieży w rozpoznawaniu, zrozumieniu i wyrażaniu swoich emocji oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, lęk. Pomaga w przeżywaniu trudności związanych z okresem dojrzewania, w radzeniu sobie ze stresem, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i skuteczności, stawiania granic, bycia asertywnym. Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych, trening kontroli złości, trening koncentracji uwagi, trening relaksacyjny.

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie “Znany Lekarz”


Przemysław Kręgowski – Jestem Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Szkolenie ukończyłem w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w Zachodniopomorskim Oddziale Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w Stowarzyszeniu Monar – Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej 106, w Ośrodku Terapii Uzależnień „Nefo”, w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu „Patronka” w Szczecinku, oraz w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczecinku.

Jestem odpowiedzialny za prowadzenie terapii w kontakcie indywidualnym jak i grupowym, opracowywanie diagnozy problemowej, indywidualnych planów terapii, oraz prowadzenie zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych w obszarze uzależnień. Działania konsultuję na bieżąco z zespołem merytorycznym, oraz swoje doświadczenie poddaje superwizji, co wpływa na uważność i doskonalenie warsztatu mojej pracy. Ukończyłem magisterskie studia pedagogiczne. Moją pracę traktuję jako pasję, a każdy człowiek zasługuje na szansę. Bliska mi idea brzmi “nigdy nie ma ludzi na zawsze straconych”.

Każdy ma prawo błądzić, jak i każdy człowiek zawsze może wstąpić na właściwą drogę – póki żyje. Kieruje się uczciwością, zaangażowaniem, kreatywnością, życzliwością i oddaniem…. Po terapii własnej, odkryłem w sobie chęć niesienia pomocy innym. Uważam, że najważniejszą wartością w życiu jest drugi człowiek i szacunek do niego. Chcę towarzyszyć każdemu, kto potrzebuje pomocy, wsparcia, akceptacji, czy zrozumienia. Więc albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie “Znany Lekarz”


Marcin Majda – aktualnie poszerza swój warsztat pracy o Studium Pomocy Psychologicznej. Szczególnie ceni sobie indywidualne towarzyszenie człowiekowi w jego poszukiwaniach i rozwoju. Ksiądz, kierownik duchowy.

W pracy z ludźmi interesuje go połączenie psychologii i duchowości.

Pasjonuje go literatura, film, góry, muzyka, sztuka.

Zapraszamy do współpracy.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij