Terapeuci

Home » Terapeuci

Koordynator zespołu: Piotr Kuraś (o terapeucie TU) – terapeuta, założyciel Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii

Rejestracja online lub telefonicznie od poniedziałku do piątku po godz. 15:00 pod numerem telefonu: 535 880 808


Do naszego zespołu należą:

Marlena Walas – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych wykluczeniem społecznym, niedostosowanych, a także ofiar przemocy. Swoje doświadczenie zaczęła zdobywać jeszcze jako nastolatka, kiedy przez wiele lat działała jako harcerka. Jej pierwszą pracą zawodową był pedagog ulicy, następnie pracowała w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Od kilku lat nieprzerwanie związana jest z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji “Ad-Rem” – gdzie pracuje jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej oraz prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży. Była również pedagogiem w szkole podstawowej oraz współpracowała ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym, a także odbywała staż kliniczny na Oddziale Leczenia Uzależnień w Warcie.

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie ZnanyLekarz.pl


Joanna Grabowicz – psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia.

Ukończyła studia psychologiczne ze specjalnością kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej na SWPS w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT EDU w Warszawie.

Pracowała z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe), uzależnieniami, niepełnosprawnościami oraz kryzysami w bliskich związkach.

Udziela wsparcia oraz poradnictwa psychologicznego, a także towarzyszy w powrocie do równowagi psychicznej w sytuacjach kryzysowych. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz starszą młodzieżą od 16 roku życia. Prywatnie interesuje się kryminologią i psychologią bliskich związków.

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie “Znany Lekarz”


Od ponad dwudziestu lat pracuję przy wspieraniu osób w trudnych, kryzysowych sytuacjach  życiowych. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obszarem mojej pracy są zaburzenia osobowości, problemy w relacjach interpersonalnych, sytuacje kryzysowe w życiu.  Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Caritas Archidiecezji Łódzkiej, w Polskim Stowarzyszeniu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w Poradni Zdrowia Psychicznego Fundacji Uwolnienie, w Szpitalu Psychiatrycznym w Łodzi na Oddziale psychiatrycznym dla Dorosłych oraz w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży. P

W ramach psychoterapii indywidualnej pracuje w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi i młodzieżą. Za cel stawia sobie zrozumienie drugiego człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej. Towarzyszy w przezwyciężaniu trudności życiowych, zrozumieniu siebie i innych oraz w drodze do wewnętrznej zmiany. Psychoterapia psychodynamiczna jest procesem leczenia, który zachodzi w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny. W czasie sesji zachęca pacjenta do swobodnego dzielenia się myślami, fantazjami i skojarzeniami przychodzącymi mu do głowy. Uważnie słuchając tego, co pacjent mówi, dostosowuje swoją aktywność do możliwości i potrzeb pacjenta. Czynnikiem niosącym zmianę jest wgląd (pełniejsze rozumienie i postrzeganie siebie).

Prowadzę też terapię par.

Pracuje pod stałą superwizją, ponieważ zależy jej na jakości swojej pracy.

Stale rozwija swój warsztat pracy, uczestniczy w szkoleniach, seminariach, warsztatach dla psychologów i psychoterapeutów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie “Znany Lekarz”


Aleksandra Maciaszczyk – ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność “Psychologia Kliniczna”.

Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień.

Na co dzień pracuje na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi. Wcześniej odbywała wolontariat w Oddziale Leczenia Uzależnień, w tej samej placówce. Odbywał także wolontariat w Stowarzyszeniu MONAR w Ozorkowie, pracując z młodzieżą.

W ramach Studium Terapii Uzależnień odbyła staż kliniczny w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi współpracując z osobami dorosłymi.

Udziela wsparcia z zakresu wsparcia psychologicznego, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii uzależnień. Pracuje pod superwizją. W ramach studiów odbyła praktyki w Klubie Integracji Społecznej współpracując z osobami w kryzysie psychicznym, czującymi się samotnie.

W swojej praktyce terapeutycznej zapewnia zaufanie, życzliwość oraz akceptację. Ważne jest dla niej utworzenie bezpiecznej relacji terapeutycznej. Spotkania ze mną odbywają się w atmosferze szacunku oraz dyskrecji.”

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie ZnanyLekarz.pl


Malwina Grochala – Psycholog, seksuolog, psycholog transportu, doradca zawodowy i personalny. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej. Absolwentka licznych szkoleń, m.in. z racjonalnej terapii zachowania, dialogu motywującego, pracy z pacjentem w kryzysie suicydalnym.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w pracy indywidualnej z osobami poszukującymi wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami i trudnościami, ale także wsparcia w rozwoju i odkrywaniu siebie. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów psychologicznych.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i interwencje w kryzysie, udziela wsparcia i pomocy psychologicznej. Prowadzi konsultacje seksuologiczne, w tym konsultacje dla par.

Wspiera w przechodzeniu przez kryzysy, np. rozwód, utrata pracy, choroba, wypadek. Pracuje z osobami w stanach depresyjnych i lękowych. Pomaga osobom zgłaszającym trudności natury emocjonalnej (np. w obszarze złości), chcącym pracować nad swoim perfekcjonizmem, poszukującym motywacji, wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, będącym w procesie wypalenia zawodowego.

Pracuje z osobami, które chcą budować satysfakcjonujące relacje – z samym sobą i innymi ludźmi. Pomaga w lepszym rozumieniu siebie i swoich zachowań. Wspiera kobiety i pary w okresie okołoporodowym i młodych rodziców. Prowadzi coaching rodzicielski w nurcie rodzicielstwa bliskości.

W obszarze seksuologii pracuje z osobami i parami pragnącymi w bardziej satysfakcjonujący sposób wyrażać i realizować swoją seksualność.

Pracuje z osobami LGBTQ+.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla niej relacja oparta na akceptacji, autentyczności i zaufaniu. Na co dzień przyświeca jej myśl Carla Rogersa, że “osoba to płynny proces, nie stały i stateczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech”.

Kliknij aby umówić wizytę.


Zofia Warzyńska-Janowicz – Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień.

Ukończyła szkolenie prowadzone przez Fundację Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w zakresie: “Specjalista Terapii Uzależnień” oraz „Uzależnienie w podejściu SFBT” – poszukiwanie rozwiązań, koncentrując się na zasobach

Inne wybrane szkolenia i treningi:
• „Praca z ciałem – integracja osiągnięć M.H. Ericksona i M. Feldenkraisa”, prowadząca: Iwona Woźniakowska, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
• „Studium przypadku”, prowadzący: Krzysztof Klajs, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
• „Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce – o motywacji raz jeszcze”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Współpraca z kuratorami sądowymi”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Diagnoza pedagogiczna – możliwości i ograniczenia”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Coaching raz jeszcze”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Zaburzenia psychiczne u młodzieży”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• Jak Feniks z popiołu. Praca z traumą”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi

Swoją praktykę doskonaliła w:
• Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie, na Oddziale Leczenia Uzależnień, gdzie odbywałam staż kliniczny
• Strefie Psychoterapia w Łodzi
• Fundacji Praesterno w Łodzi
• Fundacji Uwolnienie w Łodzi

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako:
• Psychoterapeuta uzależnień
• Psycholog i pedagog szkolny
• Wykładowca psychologii na kursach szkolących opiekunów medycznych
• Kierownik literacki Teatru Integracyjnego Arka we Wrocławiu
• Dziennikarz – freelancer
• Specjalista PR w SWSPiZ (obecnie: SAN)
• Terapeuta w CZMP (obecnie: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej
• Tekściarz

O sobie pisze: W centrum moich zainteresowań jest drugi człowiek; ten, który siedzi naprzeciwko i przyszedł, by wspólnie rozwiązać jakiś problem. W swojej pracy podążam za Klientem. Słucham i obserwuję, zawsze szukając zasobów, z których można czerpać. Pracuję w nurcie humanistycznym Carla Rogersa – terapii skoncentrowanej na Kliencie. Swoją pracę poddaję regularnie superwizji.

Wykształcenie:
• Doktor nauk medycznych; obszarem moich zainteresowań jest znaczenie relacji lekarz-pacjent i motywowanie pacjenta do leczenia i/lub terapii; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Master of Science in Professional Communication – specjalista profesjonalnej komunikacji, Clark University, USA
• Magister kulturoznawstwa – specjalność teatrologiczna
• Magister pedagogiki – specjalność – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Napisałam około dwudziestu artykułów naukowych i liczne teksty popularno-naukowe.
Podstawowe dziedziny zainteresowań naukowych:
• Psychoterapia uzależnień
• Psychologia społeczna
• Psychologia zdrowia
• Różnice międzykulturowe

Kogo zapraszam do swojego gabinetu?
• Każdego, kto odczuwa problemy emocjonalne
• Osoby w kryzysie
• Osoby z problemem uzależnienia
• Osoby współuzależnione
• DDA
• Osoby poszukujące swojego miejsca w życiu
• Osoby próbujące odkryć swoją tożsamość

Kliknij aby umówić wizytę.


Katarzyna Przybyła – psycholog, pedagog, nauczyciel. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Jest certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych i Życiowych oraz Trenerem Kontroli Złości. Rozpoczęła Szkołę Psychoterapii w podejściu integracyjno-systemowym.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: psychologia w specjalności psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika wieku dziecięcego. Swoje kompetencje stale poszerza biorąc udział w kursach i szkoleniach. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w placówkach oświatowych i współpracując z fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

Pomaga dzieciom i młodzieży w rozpoznawaniu, zrozumieniu i wyrażaniu swoich emocji oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, lęk. Pomaga w przeżywaniu trudności związanych z okresem dojrzewania, w radzeniu sobie ze stresem, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i skuteczności, stawiania granic, bycia asertywnym. Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych, trening kontroli złości, trening koncentracji uwagi, trening relaksacyjny.

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie “Znany Lekarz”


Marcin Majda – aktualnie poszerza swój warsztat pracy o Studium Pomocy Psychologicznej. Szczególnie ceni sobie indywidualne towarzyszenie człowiekowi w jego poszukiwaniach i rozwoju. Ksiądz, kierownik duchowy.

Jako ksiądz i kierownik duchowy, kieruje się troską o dobro ducha i umysłu każdej osoby, którą spotyka. Wierzy w połączenie psychologii i duchowości jako klucz do pełniejszego i bardziej świadomego życia. Jego praca z ludźmi polega także na wspieraniu ich w odkrywaniu własnej tożsamości, poszukiwaniu sensu oraz radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Pomaga innym w znalezieniu równowagi między wymaganiami codziennego życia a duchowymi aspektami bycia człowiekiem

Oprócz swojej pracy zawodowej, Marcin jest także pasjonatem literatury, filmu, górskich wędrówek, muzyki oraz sztuki. Jego zainteresowania kulturalne i artystyczne pozwalają mu czerpać inspirację i wiedzę, które potem wykorzystuje w pracy z innymi ludźmi.

Kliknij aby umówić wizytę.


Natalia Bagniewska – Psycholog i pedagog, rozpoczęła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje z osobami dorosłymi w kryzysach, borykającymi się z trudnościami, potrzebującymi wsparcia psychologicznego.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością kliniczną. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie kliniczne na Oddziale Dziennym i Grupie Wsparcia w Centrum Medycznym MKK TRIMED, prowadząc zajęcia z zakresu psychoedukacji, warsztaty psychologiczne, trening umiejętności społecznych oraz zajęcia relaksacji.

Po ukończeniu studiów odbyła staże psychologiczne w kraju i za granicą. Między innymi staż kliniczny w szpitalach psychiatrycznych na Sri Lance (jednym z krajów o najwyższym wskaźniku samobójstw na świecie) oraz staż kliniczny w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych na Oddziale Zaburzeń Afektywnych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i psychoterapii.

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością opieka i terapia pedagogiczna. W trakcie studiów odbyła liczne praktyki w zakresie opieki i diagnozy pedagogicznej. Doświadczenie zdobyła również podczas wieloletniego wolontariatu pracując z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Pracowała w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym ”Tuli Luli” w Łodzi.

Rozpoczęła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie ZnanyLekarz.pl


Przemysław Kaźmierczak – Absolwent wydziału filozoficznego Uniwersytetu Łódzkiego. Nauczyciel Etyki. Socjoterapeuta, olinofrenopedagog, psychoterapeuta uzależnień (w trakcie certyfikacji), doradca rozwoju osobowości z 20 letnim doświadczeniem pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi i problemami z zakresu dostosowania społecznego.

Wieloletni pracownik telefonu zaufania. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w świetlicy środowiskowej gdzie oprócz wspierania dzieci organizował grupy wsparcia dla rodziców.

Jako wychowawca pracujący w Młodzieżowym Ośrodku Młodzieżowym „SOS” nr 1 w Łodzi rozwijał swoje kompetencje pracy z młodzieżą. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu pomocy osobom w kryzysie.

Uczestnik wielu seminariów i szkoleń między innymi takich jak: „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin alkoholowych”, „Diagnoza i wsparcie dziecka wykorzystywanego seksualnie”.

Swoje doświadczenie zawodowe poszerzał także pracując jako asystent rodziny w M.O.P.S. w Łodzi oraz jako opiekun osób starszych z zaburzeniami psychicznymi.

Przez ostatnie 9 lat zatrudniony w ośrodku terapii uzależnień gdzie współorganizował realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych wprowadzając metody pracy oparte o wspieranie wewnętrznych zasobów pacjenta oraz rozwiązania systemowe w zakresie pracy z rodzinami osób uzależnionych.

W pracy z drugim człowiekiem przyjmuję autentyczną – opartą na empatii i trosce – postawę, która pozwala osobie znajdującej się w potrzebie dostrzec możliwość zmiany swojej sytuacji. Odnaleźć i poznać swoje konstruktywne zasoby.

Dąży do tego aby pacjent czuł się bezpiecznie, a spotkanie służyło leczeniu i zmianie, szanując przy tym cały świat pacjenta, jego teraźniejszość, przeszłość.

Stawia na bezpośredni kontakt oraz tworzenie przestrzeni do rozwijania zdolności świadomego przeżywania emocji.

W swojej pracy psychoterapeutycznej jako filozof czerpiąc z wielu nurtów Inspiruje się psychologią humanistyczną, psychoterapią egzystencjalną oraz psychodynamiczną. Mam nadzieję że pozwala to pacjentowi odnaleźć się we współczesnym świecie.

Kliknij aby umówić wizytę.


Dawid Maksym – pedagog, psychopedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności psychopedagogika, a także Studium Terapii Uzależnień w Fundacji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w Łodzi.

Swoje doświadczenie jako terapeuta uzależnień, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i w terapii grupowej, zdobywał między innymi na oddziałach leczenia uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zgierzu oraz w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. W pracy kieruje się aktualną wiedzą, którą poszerza poprzez regularne uczestnictwo w superwizji i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Z empatią i uważnością towarzyszy pacjentowi w jego trudnościach oraz procesie zmiany. Wierzy, że “osoba to płynąca rzeka zmian” (Carl Rogers), a najlepsze efekty osiąga się zapewniając przyjazne warunki terapeutyczne, oparte na szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu.

Kliknij aby umówić wizytę.


Agnieszka Grabarczyk – Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk

Ukończyła studia wyższe na kierunku Dietetyka o specjalizacji Dietetyka Medyczna. Posiada dyplom Psychodietetyka wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Instytucie Dietetyki i Promocji Zdrowia, a także tytuł Specjalisty Przyjaznego Insulinoopornym zdobyty w ramach School of Insulinresistance Therapy (SOIT).

Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki (nr członkowski: 751), a także specjalista rekomendowanych przez Fundację „Insulinooporność”.

Z zamiłowania również Edukator Żywieniowy, regularnie organizujący warsztaty oraz prelekcje dla różnych grup wiekowych i na różne tematy. Autorka kilku publikacji popularnonaukowych, a także tekstów dla największego polskiego portalu dietetycznego zrzeszającego zarówno dietetyków, jak i pacjentów.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, aby móc otoczyć swoich pacjentów jak najlepszą opieką. Wśród ukończonych szkoleń znajdują się:

 • Analiza Badań w Dietetyce
 • Dieta dla Mózgu
 • Psychodietetyka w praktyce
 • Zaawansowane Systemy odżywiania
 • Dietoterapia Zaburzeń Płodności Kobiet, Mężczyzn i Profilaktyka
 • Żywienie w Stwardnieniu Rozsianym
 • Kompleksowe podejście dietetyczne do pacjenta z chorobami serca
 • Probiotykoterapia w pracy dietetyka
 • Dieta i suplementacja w IBS oraz SIBO

a także wiele innych.

W swojej pracy uczy przede wszystkim jak “budować odpowiednią relację z jedzeniem”. Jedzenie wpływa na wszystko w naszym życiu – od oczywistych spraw jak nasilanie/zmniejszanie się objawów chorobowych, po mniej oczywiste kwestie, takie jak koncentracja, jakość snu czy możliwości radzenia sobie ze stresem.

Kieruje się takimi wartościami jak:

 • Holistyczne podejście – bo tylko dzięki temu możliwa jest TRWAŁA poprawa zdrowia i nawyków żywieniowych. Podczas współpracy zawsze pokazuje, że dietoterapia to nie droga przez mękę, a przygoda, w której pacjent nie jest sam.
 • Zdrowy rozsądek – w myśl słów Paracelsusa “Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę” pokazuje, że najważniejsza jest równowaga w życiu i że wcale nie jest konieczne odmawianie sobie kostki czekolady, czy kawałka ulubionej pizzy. Bardzo rygorystyczne i wyśrubowane diety przynoszą marne rezultaty, a dodatkowo mogą prowadzić do zaburzeń odżywiania i wielu innych chorób.
 • Indywidualne i w pełni otwarte podejście – gdyż każda osoba niesie za sobą inną historię i każdy pacjent wymaga innego podejścia. Narzędzia i plan dietoterapii są indywidualnie dopasowywane podczas pierwszego spotkania, na które serdecznie zaprasza!

Kliknij aby umówić wizytę w serwisie “Znany Lekarz”


Rejestracja online lub telefonicznie od poniedziałku do piątku po godz. 15:00 pod numerem telefonu: 535 880 808

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij