Oferta

Home » Oferta

Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii Piotr Kuraś:

profilaktyka, psychoterapia indywidualna, terapia grupowa, warsztaty, szkolenia.

Osoby w spektrum autyzmu

Dzieci i młodzież

Hiperseksualność

Zaburzenie więzi, Zaburzenia Przywiązania

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia dorosłych

– warsztaty i grupy psychoterapeutyczne

– szkolenia dla psychoterapeutów
– szkolenia dla Kadry Pedagogicznej,
– spotkania tematyczne dla Rodziców,

Spotkania dla Rodziców (60 min.)

 • “Jak zapobiegać uzależnieniom dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni.” – spotkanie o przyczynach i rodzajach uzależnień w cyberprzestrzeni, sposoby zapobiegania oraz postępowania w przypadku uzależnienia w cyberprzestrzeni.
 • „Świat dopalaczy.” – spotkanie mające na celu pomóc zrozumieć czym tak naprawdę są dopalacze, dlaczego młodzież sięga po nie coraz częściej, a także o tym dlaczego profilaktyka jest tak ważnym czynnikiem chroniącym przed zagrożeniem. Warsztat podejmuje również temat sposobów skutecznej komunikacji rodzic-nastolatek.
 • “Substancje psychoaktywne w świecie nastolatka.”
 • „Dobre relacje rodzice – dziecko, a ochrona przed uzależnieniami.”
 • „O roli rodziców, kiedy dziecko staje się ofiarą cyberprzemocy.”
 • „O roli rodziców, kiedy dziecko staje sprawcą cyberprzemocy.”

Szkolenia dla Nauczycieli (3×45 min.)

 • „Szkolny system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc” – szkolenie o przemocy i formach jakie przyjmuje.
 • „Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży szkolnej.” – omówienie poszczególnych form i przyczyn zachowań autodestrukcyjnych, a także o systemie reagowania i pomocy szkoły w przypadku zachowań autodestrukcyjnych u adolescenta.
 • „Prawo wobec cyberprzemocy” – szkolenie prowadzone przez prawnika
 • “System reagowania i pomocy na problem samookaleczeń u ucznia” – omówienie czym są samouszkodzenia, co komunikuje nastolatek samookaleczając się, a także o cechach prawidłowej reakcji i zadaniach dla kadry pedagogicznej.
 • „Świat dopalaczy.” – szkolenie, które odpowiada m.in. na pytania: Czym są dopalacze, jakie są objawy ich zażywania oraz gdzie szukać pomocy jeśli podejrzewamy, że uczeń zażywa dopalaczy?
 • “Uzależnienia u dzieci i młodzieży”
 • „Jak rozmawiać z nastolatkami o narkotykach.”

Do współpracy zapraszamy również inne jednostki publiczne oraz prywatne.
Jesteśmy otwarci na realizację tematów spoza oferty.

Razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie problemów wychowawczych i społecznych jakie występują w codziennym życiu!