Trenerzy

Home » Trenerzy

O nas

Jesteśmy grupą specjalistów aktywnych zawodowo. Pragniemy nasze doświadczenia, praktykę i wiedzę wykorzystać do pracy i działań prewencyjnych oraz minimalizacji szkód społecznych.

Co nas wyróżnia? Jesteśmy grupą terapeutów posiadających Certyfikaty i Zaświadczenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii KBPN zrzeszonych w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Pracujemy w różnego rodzaju instytucjach: od Monaru po oddziały szpitalne, świetlice środowiskowe, państwowe poradnie i prywatne ośrodki leczenia uzależnień.

Do naszych działań zaangażowaliśmy osoby trzeźwiejące. Mając w swoim życiu doświadczenie drogi uzależnienia, po wieloletniej terapii są obecnie świetnymi specjalistami. Posiadane doświadczenia pozwalają im na skuteczne działania w obszarach profilaktyki.

Do naszej kadry należą:
– socjolodzy,
– psychologowie,
– terapeuci leczenia uzależnień,
– pedagodzy,
– antropolog,
– biotechnolog,
– specjalista ds. promocji zdrowia,
– koordynator projektów.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma trenerami z całej Polski, dlatego z naszą ofertą docieramy w każde miejsce.

Poniżej prezentujemy sylwetki części współpracujących osób:

Piotr Kuraś

p.kuras_-300x200Piotr Kuraś – dyplomowany terapeuta, założyciel Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki.

Posiada Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Dyplom szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Ukończył Socjologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Posiada Zaświadczenie Warsztatu Umiejętności Trenerskich wydany przez CSDZ na UKSW w Warszawie.

Należy do;

Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

W trakcie:

Kursu – SZKOŁA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ w Ośrodku INTRA.

Prowadzi praktykę terapeutyczną w Łodzi.

Swoją praktykę zawodową doskonaliłem na:

Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Stowarzyszenia MONAR w Warszawie
Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu – klinicznie
w Poradni Leczenia Uzależnień ZOZ w Łowiczu
Oddziale detoksykacji oraz w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień; Szpital im. J. Babińskiego – Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
jako terapeuta i kierownik zespołu terapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień POMOST

Współpracowałem z Med_Art Prywatne Centrum Psychiatrii i Psychoterapii w Łodzi.

Byłem członkiem rady programowej Fundacji Vis Salutis; Organizacja infrastruktury leczniczej, badania w zakresie zapotrzebowania na usługi medyczne, prowadzenie szkoleń oraz profilaktyka.

Na zlecenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla Pielęgniarek; wykładowca: wykłady nt. Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody leczenia (uzależnienia).

Absolwent Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.

Autor kilku prac z zakresu resocjalizacji osób przebywających w ośrodkach resocjalizacyjnych m.in. o Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie.

Autor i trener szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy.

Góral i zapalony rowerzysta.

Boriana Semerdżijewa

Boriana_sBoriana Semerdżijewa – pedagog, zaczynała w młodości jako pedagog baletu klasycznego.

Jest również pedagogiem resocjalizacyjnym.

Posiada Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Dyplom szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Pracowała kilka lat w lecznictwie odwykowym, w poradni odwykowej, w domu opieki społecznej oraz w ośrodku dla młodzieży z problemem alkoholowym i narkotykowym.

Ma również doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Odbyła staże w trzech szpitalach psychiatrycznych na oddziałach detoksykacyjnych w Warszawie, w Sofii i w Genewie.

Pracuje jako konsultant ds. uzależnień na Bułgarskim portalu, prowadzonym przez Asocjacja dla Pracy i Prewencji z Osobami Uzależnionymi „Samo dnes”.

Ma w swoim dorobku autorstwo oraz udział w kilkunastu projektach , dotyczących profilaktyki i terapii uzależnień.

Należy do grona założycieli Stowarzyszenia NACOA POLSKA , które sukcesywnie realizuje działalność profilaktyczną poza granicami Polski. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Justyna Rusinkiewicz-Zabrocka

justyna.rusinkiewiczJustyna Rusinkiewicz-Zabrocka – ukończyła Psychologię (specjalizacja psychologia zdrowia i kliniczna) oraz Zarządzanie  (specjalizacja zarządzanie personelem)  na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji PARPA. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Uzależnień Behawioralnych.

Warsztat psychologiczny i terapeutyczny doskonali w Fundacji Uwolnienie w Łodzi, pomaga osobom zarówno uzależnionym od alkoholu jak również ich rodzinom i bliskim. Prowadzi grupy edukacyjne i terapeutyczne dla pacjentów placówki.

Obecnie pracuje także z osobami w kryzysie, udziela pomocy psychologicznej oraz wsparcia w różnych obszarach życia jednostki (zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości).
Trener warsztatów z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia.

Dr Agnieszka Górska

Dr Agnieszka Górska – absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Od 2009 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie Dziekan Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie. Wykładowca akademicki, trener i szkoleniowiec. Obok pracy dydaktycznej prowadzi warsztaty studenckie w Zakładach Poprawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Zakładach Karnych z zakresu resocjalizacji.

Uczestniczyła w licznych konferencjach polskich i międzynarodowych dotyczących wychowania, resocjalizacji i profilaktyki uzależnień oraz niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Autorka teksów i artykułów w publikacjach naukowych związanych z zainteresowaniami badawczymi związanymi z resocjalizacją. Jest specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia oraz ukończyła szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych (oba zrobione w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie).

Współautorka programu profilaktycznego „Złapany w sieć” w zakresie zapobiegania kompulsywnemu używaniu Internetu przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, zatwierdzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Anna Jankowska

anna.jankowskaAnna Jankowska – psycholog, absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji PARPA.

Posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkole i w innych placówkach wychowawczych.

Brała udział w szkoleniu dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu przygotowania i realizacji Szkolnych Programów Profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych.

Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Uzależnień Behawioralnych.

Warsztat psychologiczny i terapeutyczny doskonaliła w placówkach szkolnych i na Oddziale Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Warszawie.

Obecnie pracuje w dwóch poradniach zajmujących się terapią uzależnień. Pomaga osobom zarówno uzależnionym od alkoholu jak i narkotyków.

Pracuje także na programie substytucyjnym dla osób uzależnionych od opiatów. W swojej pracy pomaga również rodzinom i bliskim osób uzależnionych.

Współprowadzi warsztat komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Autorka i trener warsztatów z zakresu profilaktyki.

Dr Anna Seweryn

Anna SewerynDr Anna Seweryn – absolwentka etnologii Uniwersytetu Łódzkiego, od 2008 roku doktor nauk humanistycznych. Adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (2008-2009) oraz w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi (2010-2013).

Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach polskich i międzynarodowych, autorka kilkunastu tekstów naukowych opublikowanych w języku polskim i angielskim. Od maja do grudnia 2013 zatrudniona w Fundacji „Dobrze że jesteś” na stanowisku Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji. Od 2008 roku współpracuje z Łódzkim Hospicjum dla Dorosłych i Dzieci.

W 2014 roku ukazała się jej książka pt: „Być jak Pepsi. Od społeczeństwa woli do społeczeństwa wyboru”.

Anna Rzepa

Anna Rzepa – magister Promocji Zdrowia z dyplomem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończyła także studia wyższe na kierunku Pedagogika o specjalności Praca Socjalna. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnień i współuzależnienia dla osób prowadzących terapię uzależnień i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego oraz Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej.

Posiada Certyfikat uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień i współuzależnienia wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA oraz Certyfikat uprawniający do samodzielnego prowadzenia zajęć warsztatowych, wydany przez Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w Łodzi.

Uczestniczka Programu Rozwoju Osobistego o charakterze terapeutyczno- rozwojowym w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczka wielu konferencji, autorka i trenerka licznych warsztatów z zakresu terapii osób uzależnionych i ich rodzin, uzależnień behawioralnych i przeciwdziałania przemocy.

Ewa Bednarska

ewa.bednarska-300x225Ewa Bednarska – specjalista psychoterapii uzależnień PARPA w procesie certyfikacji. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkiem na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego. Posiada kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej, rehabilitacji i pracy terapeutycznej z rodziną.

Ukończyła szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej i nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia, wymaganym do pracy w lecznictwie odwykowym. Posiada certyfikat ukończonego szkolenia dotyczącego przemocy w rodzinie, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Uczestniczka wielu konferencji i warsztatów.

Posiada doświadczenie w pracy w Poradni Leczenia Uzależnień. Aktualnie zajmująca się prowadzeniem terapii w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Prowadzi także terapię indywidualną oraz grupową z młodzieżą z rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu( ALATEEN ). Zajmuje się również prowadzeniem konsultacji rodzinnych, a także terapią dla osób współuzależnionych ( DDA, Al-ANON).

Alicja Drobiszewska

alicja.drobiszewskaAlicja Drobiszewska – absolwentka studiów psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista Terapii Uzależnień w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej w trakcie certyfikacji.

Swoją praktykę zawodową doskonaliła w Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR oraz w Szpitalu Bródnowskim. Odbywała staż w Londynie poznając angielski system pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym.

Obecnie pracuje w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną. Posiada certyfikat Trenera wydany przez Akademię Nauki w Poznaniu. Jako trener dziecięcy brała udział w wielu projektach m. in. prowadziła warsztaty profilaktyczne w domach dziecka.

Katarzyna Mikołajczyk

katarzyna.mikolajczykKatarzyna Mikołajczyk – ukończyła Psychologię oraz Pedagogikę Społeczną na
Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji PARPA. Ukończyła
szkolenie z zakresu Terapii Uzależnień Behawioralnych.

Warsztat psychologiczny i terapeutyczny doskonali w Fundacji Uwolnienie w Łodzi, pomaga osobom zarówno uzależnionym od alkoholu jak również ich rodzinom i bliskim. Prowadzi grupy edukacyjne i terapeutyczne dla pacjentów placówki.

Obecnie pracuje także z podopiecznymi Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ich opiekunami i rodzinami. Trener warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i depresji u dzieci.

Monika Etz

Monika_EtzMonika Etz – ukończyła studia I stopnia na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna oraz studia II stopnia na kierunku pedagogika społeczna.

Posiada kwalifikacje do prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej, socjalnej, profilaktycznej i socjoterapeutycznej. Swoją praktykę zawodową doskonaliła w Domu Pomocy Społecznej oraz w Świetlicy Spółdzielczego Domu Kultury dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Jest specjalistą psychoterapii uzależnień PARPA w trakcie procesu certyfikacji.

Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim. W placówce prowadzi sesje psychoterapii indywidualnej i grupy edukacyjne. Pomaga osobom zarówno uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu jak i młodzieży eksperymentującej z środkami psychoaktywnymi. Pracuje także z osobami współuzależnionymi.

Danuta Kobiela

Danuta Kobiela – ukończyła studia I stopnia o specjalności Pomoc Społeczna i Socjoterapia oraz studia II stopnia o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Profilaktyka na Uniwersytecie Zielonogórskim. Posiada wiedzę z zakresu działań prowadzonych na poziomie poradnictwa specjalistycznego. Interesuje się obszarem z zakresu terapii osób uzależnionych, przede wszystkim uzależnieniami behawioralnymi oraz od środków psychoaktywnych (szczególnie dopalaczami).

Emilia Brzezińska

Emilia Brzezińska – ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Absolwentka Warsztatów Umiejętności Trenerskich organizowanych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego na UKSW w Warszawie.

Warsztat psychologiczny doskonali obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 w Warszawie, współpracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami, a także przedszkolami i szkołami. Prowadzi grupę warsztatową dla dzieci metodą bajkoterapii oraz indywidualne zajęcia ze wsparcia psychologicznego.

Podczas studiów zaangażowana w działalność społeczną i wolontariat. Zainteresowana tematyką rozwoju osobistego i duchowego, dietetyką, sportem i filmem polskim.

Anna Sroka

Anna Sroka – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.
Dodatkowo odbywała szkolenia z zakresu terapii uzależnień behawioralnych.

Ukończyła szkolenie trenerskie przygotowujące do prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej MERITUM.

Pracowała jako terapeuta na Oddziale Dziennym oraz w Ambulatorium Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, gdzie prowadziła terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych oraz współuzależnionych.

Prowadziła grupy socjoterapeutyczne oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na zlecenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Współzałożycielka i wieloletnia działaczka Niezależnej Inicjatywy Młodzieżowej, działającej na rzecz integrowania młodzieży oraz wspierania lokalnych inicjatyw kulturalno – artystycznych.

Jacek Jarzyna

Jacek Jarzyna – ukończył Psychologię na Wydziale Psychologii SWPS w  Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Jest specjalistą psychoterapii uzależnień PARPA ( w procesie certyfikacji). Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, z uzależnieniami behawioralnymi oraz z DDA.

Swoją praktykę doskonalił na oddziale zamkniętym i w poradni Szpitala MSW oraz w szpitalu psychiatrycznym, w Domu Samotnej Matki, w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Posiada 20-letnie doświadczenie pracy z młodzieżą i studentami jako szkoleniowiec i wykładowca.

Marcin Nowakowski

marcin.nowakowskiMarcin Nowakowski – absolwent studiów etnologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie w trakcie studiów na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista terapii uzależnień w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej w trakcie certyfikacji.

Posiada rekomendacje do prowadzenia terapii uzależnień i współuzależnienia od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, wydanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Praktykę zawodową doskonalił w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR oraz w grupach samopomocowych osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

Obecnie prowadzi warsztaty i szkolenia z profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu w Poradni Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi. Pomaga osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych w grupach wsparcia na terenie Łodzi.

Jakub Krawiec

jakub.krawiecJakub Krawiec – specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim i teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Ukończył szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Koninie.

Bartłomiej Jan Kuraś

Bartłomiej Jan Kuraś – wykształcenie średnie, student Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełni zaszczytne służby w strukturach wspólnoty AA, członek redakcji biuletynu “Wisła” – pisma ukazującego się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Animator warsztatów 12 Kroków AA. Autor artykułów o tematyce uzależnień pisanych do biuletynu “Wisła”. Niosący posłanie AA wśród uczestników terapii uzależnień oraz wśród mieszkańców małych gmin, czego efektem są działające grupy w strukturach AA. Uczestnik warsztatów z 12 tradycji oraz wielu zlotów Radości.

Organizator rajdów historycznych kierowanych do młodzieży szkolnej oraz rekonstrukcji i prelekcji historycznych. Poprzez swoją działalność historyczno-rekonstrukcyjną ukazującą losy Żołnierzy Wyklętych – którzy dla młodzieży obecnie są wzorami do naśladowania – nawiązuje szybki kontakt z dziećmi w wieku szkolnym. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Agata Banaś

Agata Banaś – Instruktor terapeuta w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień. Wychowawca w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ  Nowy Dworek. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Obecnie doskonali swoje kwalifikacje na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Resocjalizacja z Poradnictwem Specjalistycznym.

Katarzyna Arczewska

Katarzyna Arczewska – absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Instruktor Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji PARPA. Obecnie w trakcie realizacji studiów drugiego stopnia  na Wydziale  Socjologii i Pedagogiki na  Wyższej Szkole Informatyki i |Ekonomii TWP w Olsztynie na kierunku  Pedagogika Resocjalizacyjna w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania tytułu specjalisty terapii uzależnień.

Posiada dyplom ukończenia szkolenia w zakresie  Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa.  Odbyła staż  w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim na oddziale detoksykacyjnym i terapeutycznym gdzie obecnie pracuje oraz od 2014 roku  jest na wolontariacie w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Tczewie.

Marek Laskowski

Marek Laskowski – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener umiejętności interpersonalnych, coach życiowy.

Obecnie pracuje jako specjalista terapii uzależnień w ośrodku MONAR Zbicko oraz w punkcie konsultacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie. Kierownik oraz realizator licznych programów profilaktycznych oraz pomocowych.

Prywatnie – pasjonat nowych technologii, jazdy konnej oraz rozwoju osobistego.

Iwona Kowalczuk

Iwona Kowalczuk – ukończyła socjologię (specjalność z resocjalizacji) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.

Ukończyła szkolenie podstawowe dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie (według modelu Programu Edukacyjno-Korekcyjnego „Partner” opracowanego na podstawie Programu z Duluth).

Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku, zajmuje się diagnozowaniem i terapią osób uzależnionych i współuzależnionych.

W placówce prowadzi sesje psychoterapii indywidualnej i grupy psychoedukacyjne.
Posiada też doświadczenie w zakresie działań na rzecz profilaktyki w środowisku lokalnym, oraz podejmowaniu inicjatyw i zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ulubione motto:
„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje.”
„Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali”
Jan Paweł II

Zapraszamy do współpracy.