Trenerzy

Home » Trenerzy

O nas

Jesteśmy grupą specjalistów aktywnych zawodowo. Pragniemy nasze doświadczenia, praktykę i wiedzę wykorzystać do pracy i działań prewencyjnych oraz minimalizacji szkód społecznych.

Co nas wyróżnia? Jesteśmy grupą terapeutów posiadających Certyfikaty i Zaświadczenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii KBPN zrzeszonych w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Pracujemy w różnego rodzaju instytucjach: od Monaru po oddziały szpitalne, świetlice środowiskowe, państwowe poradnie i prywatne ośrodki leczenia uzależnień.

Do naszych działań zaangażowaliśmy osoby trzeźwiejące. Mając w swoim życiu doświadczenie drogi uzależnienia, po wieloletniej terapii są obecnie świetnymi specjalistami. Posiadane doświadczenia pozwalają im na skuteczne działania w obszarach profilaktyki.

Do naszej kadry należą:
– socjolodzy,
– psychologowie,
– terapeuci leczenia uzależnień,
– pedagodzy,
– antropolog,
– biotechnolog,
– specjalista ds. promocji zdrowia,
– koordynator projektów.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma trenerami z całej Polski, dlatego z naszą ofertą docieramy w każde miejsce.

Poniżej prezentujemy sylwetki części współpracujących osób:

Piotr Kuraś

p.kuras_-300x200Piotr Kuraś – dyplomowany terapeuta, założyciel Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki.

Posiada Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Dyplom szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Ukończył Socjologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Posiada Zaświadczenie Warsztatu Umiejętności Trenerskich wydany przez CSDZ na UKSW w Warszawie.

Należy do;

Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

W trakcie:

Kursu – SZKOŁA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ w Ośrodku INTRA.

Prowadzi praktykę terapeutyczną w Łodzi.

Swoją praktykę zawodową doskonaliłem na:

Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Stowarzyszenia MONAR w Warszawie
Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu – klinicznie
w Poradni Leczenia Uzależnień ZOZ w Łowiczu
Oddziale detoksykacji oraz w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień; Szpital im. J. Babińskiego – Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
jako terapeuta i kierownik zespołu terapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień POMOST

Współpracowałem z Med_Art Prywatne Centrum Psychiatrii i Psychoterapii w Łodzi.

Byłem członkiem rady programowej Fundacji Vis Salutis; Organizacja infrastruktury leczniczej, badania w zakresie zapotrzebowania na usługi medyczne, prowadzenie szkoleń oraz profilaktyka.

Na zlecenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla Pielęgniarek; wykładowca: wykłady nt. Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody leczenia (uzależnienia).

Absolwent Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.

Autor kilku prac z zakresu resocjalizacji osób przebywających w ośrodkach resocjalizacyjnych m.in. o Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie.

Autor i trener szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy.

Góral i zapalony rowerzysta.

Boriana Semerdżijewa

Boriana_sBoriana Semerdżijewa – pedagog, zaczynała w młodości jako pedagog baletu klasycznego.

Jest również pedagogiem resocjalizacyjnym.

Posiada Dyplom ukończonego szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Dyplom szkolenia w Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Pracowała kilka lat w lecznictwie odwykowym, w poradni odwykowej, w domu opieki społecznej oraz w ośrodku dla młodzieży z problemem alkoholowym i narkotykowym.

Ma również doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Odbyła staże w trzech szpitalach psychiatrycznych na oddziałach detoksykacyjnych w Warszawie, w Sofii i w Genewie.

Pracuje jako konsultant ds. uzależnień na Bułgarskim portalu, prowadzonym przez Asocjacja dla Pracy i Prewencji z Osobami Uzależnionymi „Samo dnes”.

Ma w swoim dorobku autorstwo oraz udział w kilkunastu projektach , dotyczących profilaktyki i terapii uzależnień.

Należy do grona założycieli Stowarzyszenia NACOA POLSKA , które sukcesywnie realizuje działalność profilaktyczną poza granicami Polski. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Justyna Rusinkiewicz-Zabrocka

justyna.rusinkiewiczJustyna Rusinkiewicz-Zabrocka – ukończyła Psychologię (specjalizacja psychologia zdrowia i kliniczna) oraz Zarządzanie  (specjalizacja zarządzanie personelem)  na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji PARPA. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Uzależnień Behawioralnych.

Warsztat psychologiczny i terapeutyczny doskonali w Fundacji Uwolnienie w Łodzi, pomaga osobom zarówno uzależnionym od alkoholu jak również ich rodzinom i bliskim. Prowadzi grupy edukacyjne i terapeutyczne dla pacjentów placówki.

Obecnie pracuje także z osobami w kryzysie, udziela pomocy psychologicznej oraz wsparcia w różnych obszarach życia jednostki (zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości).
Trener warsztatów z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia.

Dr Agnieszka Górska

Dr Agnieszka Górska – absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Od 2009 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie Dziekan Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie. Wykładowca akademicki, trener i szkoleniowiec. Obok pracy dydaktycznej prowadzi warsztaty studenckie w Zakładach Poprawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Zakładach Karnych z zakresu resocjalizacji.

Uczestniczyła w licznych konferencjach polskich i międzynarodowych dotyczących wychowania, resocjalizacji i profilaktyki uzależnień oraz niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Autorka teksów i artykułów w publikacjach naukowych związanych z zainteresowaniami badawczymi związanymi z resocjalizacją. Jest specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia oraz ukończyła szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych (oba zrobione w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie).

Współautorka programu profilaktycznego „Złapany w sieć” w zakresie zapobiegania kompulsywnemu używaniu Internetu przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, zatwierdzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Anna Jankowska

anna.jankowskaAnna Jankowska – psycholog, absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji PARPA.

Posiada kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkole i w innych placówkach wychowawczych.

Brała udział w szkoleniu dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu przygotowania i realizacji Szkolnych Programów Profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych.

Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Uzależnień Behawioralnych.

Warsztat psychologiczny i terapeutyczny doskonaliła w placówkach szkolnych i na Oddziale Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Warszawie.

Obecnie pracuje w dwóch poradniach zajmujących się terapią uzależnień. Pomaga osobom zarówno uzależnionym od alkoholu jak i narkotyków.

Pracuje także na programie substytucyjnym dla osób uzależnionych od opiatów. W swojej pracy pomaga również rodzinom i bliskim osób uzależnionych.

Współprowadzi warsztat komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Autorka i trener warsztatów z zakresu profilaktyki.

Dr Anna Seweryn

Anna SewerynDr Anna Seweryn – absolwentka etnologii Uniwersytetu Łódzkiego, od 2008 roku doktor nauk humanistycznych. Adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (2008-2009) oraz w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi (2010-2013).

Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach polskich i międzynarodowych, autorka kilkunastu tekstów naukowych opublikowanych w języku polskim i angielskim. Od maja do grudnia 2013 zatrudniona w Fundacji „Dobrze że jesteś” na stanowisku Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji. Od 2008 roku współpracuje z Łódzkim Hospicjum dla Dorosłych i Dzieci.

W 2014 roku ukazała się jej książka pt: „Być jak Pepsi. Od społeczeństwa woli do społeczeństwa wyboru”.

Anna Rzepa

Anna Rzepa – magister Promocji Zdrowia z dyplomem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończyła także studia wyższe na kierunku Pedagogika o specjalności Praca Socjalna. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnień i współuzależnienia dla osób prowadzących terapię uzależnień i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego oraz Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej.

Posiada Certyfikat uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień i współuzależnienia wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA oraz Certyfikat uprawniający do samodzielnego prowadzenia zajęć warsztatowych, wydany przez Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w Łodzi.

Uczestniczka Programu Rozwoju Osobistego o charakterze terapeutyczno- rozwojowym w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczka wielu konferencji, autorka i trenerka licznych warsztatów z zakresu terapii osób uzależnionych i ich rodzin, uzależnień behawioralnych i przeciwdziałania przemocy.

Ewa Bednarska

ewa.bednarska-300x225Ewa Bednarska – specjalista psychoterapii uzależnień PARPA w procesie certyfikacji. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkiem na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego. Posiada kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej, rehabilitacji i pracy terapeutycznej z rodziną.

Ukończyła szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej i nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia, wymaganym do pracy w lecznictwie odwykowym. Posiada certyfikat ukończonego szkolenia dotyczącego przemocy w rodzinie, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Uczestniczka wielu konferencji i warsztatów.

Posiada doświadczenie w pracy w Poradni Leczenia Uzależnień. Aktualnie zajmująca się prowadzeniem terapii w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Prowadzi także terapię indywidualną oraz grupową z młodzieżą z rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu( ALATEEN ). Zajmuje się również prowadzeniem konsultacji rodzinnych, a także terapią dla osób współuzależnionych ( DDA, Al-ANON).

Alicja Drobiszewska

alicja.drobiszewskaAlicja Drobiszewska – absolwentka studiów psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista Terapii Uzależnień w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej w trakcie certyfikacji.

Swoją praktykę zawodową doskonaliła w Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR oraz w Szpitalu Bródnowskim. Odbywała staż w Londynie poznając angielski system pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym.

Obecnie pracuje w Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną. Posiada certyfikat Trenera wydany przez Akademię Nauki w Poznaniu. Jako trener dziecięcy brała udział w wielu projektach m. in. prowadziła warsztaty profilaktyczne w domach dziecka.

Katarzyna Mikołajczyk

katarzyna.mikolajczykKatarzyna Mikołajczyk – ukończyła Psychologię oraz Pedagogikę Społeczną na
Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji PARPA. Ukończyła
szkolenie z zakresu Terapii Uzależnień Behawioralnych.

Warsztat psychologiczny i terapeutyczny doskonali w Fundacji Uwolnienie w Łodzi, pomaga osobom zarówno uzależnionym od alkoholu jak również ich rodzinom i bliskim. Prowadzi grupy edukacyjne i terapeutyczne dla pacjentów placówki.

Obecnie pracuje także z podopiecznymi Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ich opiekunami i rodzinami. Trener warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i depresji u dzieci.

Monika Etz

Monika_EtzMonika Etz – ukończyła studia I stopnia na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna oraz studia II stopnia na kierunku pedagogika społeczna.

Posiada kwalifikacje do prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej, socjalnej, profilaktycznej i socjoterapeutycznej. Swoją praktykę zawodową doskonaliła w Domu Pomocy Społecznej oraz w Świetlicy Spółdzielczego Domu Kultury dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Jest specjalistą psychoterapii uzależnień PARPA w trakcie procesu certyfikacji.

Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim. W placówce prowadzi sesje psychoterapii indywidualnej i grupy edukacyjne. Pomaga osobom zarówno uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu jak i młodzieży eksperymentującej z środkami psychoaktywnymi. Pracuje także z osobami współuzależnionymi.

Danuta Kobiela

Danuta Kobiela – ukończyła studia I stopnia o specjalności Pomoc Społeczna i Socjoterapia oraz studia II stopnia o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Profilaktyka na Uniwersytecie Zielonogórskim. Posiada wiedzę z zakresu działań prowadzonych na poziomie poradnictwa specjalistycznego. Interesuje się obszarem z zakresu terapii osób uzależnionych, przede wszystkim uzależnieniami behawioralnymi oraz od środków psychoaktywnych (szczególnie dopalaczami).

Emilia Brzezińska

Emilia Brzezińska – ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Absolwentka Warsztatów Umiejętności Trenerskich organizowanych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego na UKSW w Warszawie.

Warsztat psychologiczny doskonali obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 w Warszawie, współpracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami, a także przedszkolami i szkołami. Prowadzi grupę warsztatową dla dzieci metodą bajkoterapii oraz indywidualne zajęcia ze wsparcia psychologicznego.

Podczas studiów zaangażowana w działalność społeczną i wolontariat. Zainteresowana tematyką rozwoju osobistego i duchowego, dietetyką, sportem i filmem polskim.

Anna Sroka

Anna Sroka – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.
Dodatkowo odbywała szkolenia z zakresu terapii uzależnień behawioralnych.

Ukończyła szkolenie trenerskie przygotowujące do prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej MERITUM.

Pracowała jako terapeuta na Oddziale Dziennym oraz w Ambulatorium Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, gdzie prowadziła terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych oraz współuzależnionych.

Prowadziła grupy socjoterapeutyczne oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na zlecenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Współzałożycielka i wieloletnia działaczka Niezależnej Inicjatywy Młodzieżowej, działającej na rzecz integrowania młodzieży oraz wspierania lokalnych inicjatyw kulturalno – artystycznych.

Jacek Jarzyna

Jacek Jarzyna – ukończył Psychologię na Wydziale Psychologii SWPS w  Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Jest specjalistą psychoterapii uzależnień PARPA ( w procesie certyfikacji). Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, z uzależnieniami behawioralnymi oraz z DDA.

Swoją praktykę doskonalił na oddziale zamkniętym i w poradni Szpitala MSW oraz w szpitalu psychiatrycznym, w Domu Samotnej Matki, w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Posiada 20-letnie doświadczenie pracy z młodzieżą i studentami jako szkoleniowiec i wykładowca.

Marcin Nowakowski

marcin.nowakowskiMarcin Nowakowski – absolwent studiów etnologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie w trakcie studiów na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista terapii uzależnień w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej w trakcie certyfikacji.

Posiada rekomendacje do prowadzenia terapii uzależnień i współuzależnienia od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, wydanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Praktykę zawodową doskonalił w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR oraz w grupach samopomocowych osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

Obecnie prowadzi warsztaty i szkolenia z profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu w Poradni Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi. Pomaga osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych w grupach wsparcia na terenie Łodzi.

Jakub Krawiec

jakub.krawiecJakub Krawiec – specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim i teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Ukończył szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Koninie.

Bartłomiej Jan Kuraś

Bartłomiej Jan Kuraś – wykształcenie średnie, student Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełni zaszczytne służby w strukturach wspólnoty AA, członek redakcji biuletynu “Wisła” – pisma ukazującego się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Animator warsztatów 12 Kroków AA. Autor artykułów o tematyce uzależnień pisanych do biuletynu “Wisła”. Niosący posłanie AA wśród uczestników terapii uzależnień oraz wśród mieszkańców małych gmin, czego efektem są działające grupy w strukturach AA. Uczestnik warsztatów z 12 tradycji oraz wielu zlotów Radości.

Organizator rajdów historycznych kierowanych do młodzieży szkolnej oraz rekonstrukcji i prelekcji historycznych. Poprzez swoją działalność historyczno-rekonstrukcyjną ukazującą losy Żołnierzy Wyklętych – którzy dla młodzieży obecnie są wzorami do naśladowania – nawiązuje szybki kontakt z dziećmi w wieku szkolnym. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Agata Banaś

Agata Banaś – Instruktor terapeuta w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień. Wychowawca w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ  Nowy Dworek. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Obecnie doskonali swoje kwalifikacje na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Resocjalizacja z Poradnictwem Specjalistycznym.

Katarzyna Arczewska

Katarzyna Arczewska – absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Instruktor Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji PARPA. Obecnie w trakcie realizacji studiów drugiego stopnia  na Wydziale  Socjologii i Pedagogiki na  Wyższej Szkole Informatyki i |Ekonomii TWP w Olsztynie na kierunku  Pedagogika Resocjalizacyjna w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania tytułu specjalisty terapii uzależnień.

Posiada dyplom ukończenia szkolenia w zakresie  Psychoterapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi, wydane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa.  Odbyła staż  w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim na oddziale detoksykacyjnym i terapeutycznym gdzie obecnie pracuje oraz od 2014 roku  jest na wolontariacie w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Tczewie.

Marek Laskowski

Marek Laskowski – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener umiejętności interpersonalnych, coach życiowy.

Obecnie pracuje jako specjalista terapii uzależnień w ośrodku MONAR Zbicko oraz w punkcie konsultacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie. Kierownik oraz realizator licznych programów profilaktycznych oraz pomocowych.

Prywatnie – pasjonat nowych technologii, jazdy konnej oraz rozwoju osobistego.

Iwona Kowalczuk

Iwona Kowalczuk – ukończyła socjologię (specjalność z resocjalizacji) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.

Ukończyła szkolenie podstawowe dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie (według modelu Programu Edukacyjno-Korekcyjnego „Partner” opracowanego na podstawie Programu z Duluth).

Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku, zajmuje się diagnozowaniem i terapią osób uzależnionych i współuzależnionych.

W placówce prowadzi sesje psychoterapii indywidualnej i grupy psychoedukacyjne.
Posiada też doświadczenie w zakresie działań na rzecz profilaktyki w środowisku lokalnym, oraz podejmowaniu inicjatyw i zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ulubione motto:
„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje.”
„Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali”
Jan Paweł II

Zapraszamy do współpracy.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij