Idea

Home » Idea

Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki jako idea narodziło się podczas pracy i praktyki terapeutycznej. Zamysł przedsięwzięcia powstał podczas pracy z ludźmi, którzy pogubili się w swoim życiu, przysparzając sobie i swojemu otoczeniu wiele problemów. Podczas terapii i chęci pomocy tym ludziom zrodził się pomysł, by podjąć działania profilaktyczne.

Takie postępowanie pozwoli uchronić wiele ludzi przed tragicznymi w skutkach niewłaściwymi decyzjami. Terapia to jedno, profilaktyka to połączenie. Wspieramy działania prewencyjne poprzez różnorodną i wielotematyczną działalność szkoleniową, wprowadzając nowoczesne i ciekawe warsztaty zajęciowe.

W naszej pracy nieustannie poszukujemy nowych form przekazu, chcąc dotrzeć do jak największej grupy osób potrzebujących. Naszym celem nadrzędnym jest troska i dbałość o drugiego człowieka, dając mu perspektywę zdrowego, lepszego życia.

Osoby w spektrum autyzmu

Dzieci i młodzież

Hiperseksualność

Zaburzenie więzi/Zaburzenia Przywiązania

Psychoterapia dzieci i młodzieży

– warsztaty i grupy psychoterapeutyczne

– szkolenia dla psychoterapeutów